Suomen rauhanturvaamisen perinneyhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on tallentaa mennyttä, nykyistä ja tulevaa suomalaiseen rauhanturvaamiseen liittyvää aineistoa ja tuoda sitä kiinnostuneiden nähtäville eri muodoissa.
Yhdistys on Suomen Rauhanturvaajaliiton jäsenyhdistys.

The purpose of the The Kuneitra Coyotes Tradition Association Reg. Assoc. is storing of the past, present and future material related to the Finnish peacekeeping efforts and bring the documentation available for interested people and bodies in a variety of forms.

Yhdistyksen säännöt ovat luettavissa.
Rules of the association (in Finnish language).

Perinneyhdistys Kuneitran Kojootit Ry on kerännyt ja tallentanut rauhanturvaamisperinnettä kansien väliin seuraavasti:

 1. "Ahaalla OSA 2", Kiviharju - Suikkari - Tuominen, julkaisuvuosi 2017
  Tässä kahdesta eri kirjasta muodostuvan kokonaisuuden toisessa osassa siirrymme perinteisestä rauhanturvaamisesta kohti kriisinhallintaa. Kirjassa tarjotaan lisäksi sotilaallisen kriisinhallinnan kehitysnäkymiä. Se avaa silmiä ja tuo päivitettyä tietoa “vanholle faittereille” ja valaisee jokaisen ymmärrystä sotilaallisen- ja siviilikriisinhallinnan moniulotteisuudesta. Mukaan mahtuu niin ikään mukana olleiden kuvauksia siviilipoliisitehtävistä ja YK:n Field Service kenttäpalvelusta, sekä Nato rauhankumppanuusohjelmasta. Tiedot käynnissä olevista operaatioista perustuvat pääosin joulukuussa 2016 saatavilla olleisiin tietoihin.
 2. "Alhaalla OSA 1", Kiviharju - Suikkari - Tuominen, julkaisuvuosi 2016.
  Suomalaisen rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan historiaa mukana olleiden kertomana. Vuodesta 1956 alkoi suomalaisen rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan pitkä taival tähän päivään - ja matka jatkuu edelleen. Tämä kirja kertoo virallisen historian lisäksi millaiselta työhön osallistuneiden palvelusaika henkilökohtaisesti on tuntunut. Kertomukset alkavat UNEF I operaatiosta vuodesta 1956. Kirjassa yli kolmekymmentä henkilöä kertoo omista kokemuksistaan.
 3. "Suomalaisten YK-siviilivirkamiesten kokemuksia maailman kriisialueilla", Mikkola-Vanttaja-Kiviharju, julkaisuvuosi 2015.
  Kokoelma kertomuksia suomalaisten kokemuksista YK:n kenttäorganisaation (Field Service) palveluksessa olevien ja sieltä jo eläköityneiden tai muuten palveluksesta eronneiden omasta näkökulmasta.
 4. "In The Service of Peace", Pertti Seppänen, julkaisuvuosi  2011.
  Tämä Pertti Seppäsen (1936-2006) alun perin lähipiirilleen kirjoittama kirjan on postuumisti julkaissut Perinneyhdistys Kuneitran Kojootit Ry. Seppänen kirjoitti tämän kirjan useita vuosia missioittensa jälkeen päiväkirjamerkintöihin ja muistiin pohjautuen.
 5. "Kelb Bitää Ana", Lopperi-Suikkari-Tuominen, julkaisuvuosi 2010.
  Kirja on omistettu kaikille niille erirotuisille koirile, jotka ovat olleet mukana tekemässä suomalaista rauhanturvaamistyötä.
 6. "El Omaan El Mutahidda - Erään YK-komppanian tarina", Suikkari-Kiviharju-Tuominen, julkaisuvuosi 2008.
  Kirja on omistettu Yhdistyneiden Kansakuntien Suomen Valvontajoukoissa Golanin 1. jääkärikomppaniassa palvelleille rauhanturvaajille, kojooteille.
 7. "Taskara, Tabloo ja Tabone", Suikkari-Kiviharju, julkaisuvuosi 2006.
  Kirja on omistettu operatiivisia tehtäviä suorittaville rauhanturvaajille.
 8. "Askari Mangari ... maijja mafis", Kiviharju-Suikkari-Vuorela, julkaisuvuosi 2004.
  Kirja on omistettu rauhanturvajoukoissa palvelleille taikurimaisille keittiö- ja baarimestareille.